HOOFDAFDELING BIJZAKEN

“Makkelijker kunnen we het niet maken, wel menselijker”

De Hoofdafdeling Bijzaken is vanuit de kunstsector ontstaan. Bijzaken richtte zich met hun eeste project op zaken binnen en rondom de Belastingdienst die onderbelicht zijn gebleven. De overeenkomsten in imago vormden hiertoe een aanleiding. Zowel de Belastingdienst als de kunstenaarspraktijk lijken ver van onze medemens af te staan. Wij bespeurden hier de ruimte om een imaginaire brug te slaan tussen de kunstenaar, de burger en de mens achter de gevels en ramen van de Belastingdienst. Met dit gegeven speelveld is de kunst bij uitstek het instrument om een verbinding te maken met het bureaucratische apparaat en de menselijke kant van de Belastingdienst te belichten.

De Hoofdafdeling Bijzaken is een zelfstandig opererende afdeling binnen the Shameful Office. Net als bij de Shameful Office richt de Hoofdafdeling Bijzaken zich op zaken die onderbelicht zijn gebleven. De Bijzaken van bedrijven, overheden en organisaties. We werken samen met en zoeken partners die niet gewend zijn om buiten de lijntjes te kleuren. Bij dat laatste zetje helpen wij graag. Want door de projecten die we hebben geïniteerd en de vele gesprekken die we met mensen hebben gevoerd merken we dat van onderwerpen die eerst een bijzaak waren een hoofdzaak te maken, er veel los kan komen binnen een organisatie of afdeling.

Denkt u, “dat is absoluut niks voor ons” of “bijzaken belichten is een nodeloze invenstering”, neem dan contact met ons op, wij ovetuigen u graag van het tegendeel.

“Leuker kunnen we het niet

maken, wel menselijker”

Soundcloud podcast verhalen